مجتمع صنعتی ماموت,ماموت,تریلر ماموت,تریلر چادری ماموت,کانکس ماموت,ساندویچ پانل,ساندویچ پانل ماموت,ساندویچ پانل دیواری ماموت,ساندویچ پانل سقفی ماموت,اسکانیا,قیمت اسکانیا,فروش اسکانیا,اتاق یخچالی ماموت,نمایندگی 5023 ماموت,اتاق ایزوله ماموت
مجتمع صنعتی ماموت,ماموت,تریلر ماموت,تریلر چادری ماموت,کانکس ماموت,ساندویچ پانل,ساندویچ پانل ماموت,ساندویچ پانل دیواری ماموت,ساندویچ پانل سقفی ماموت,اسکانیا,قیمت اسکانیا,فروش اسکانیا,اتاق یخچالی ماموت,نمایندگی 5023 ماموت,اتاق ایزوله ماموت مجتمع صنعتی ماموت,ماموت,تریلر ماموت,تریلر چادری ماموت,کانکس ماموت,ساندویچ پانل,ساندویچ پانل ماموت,ساندویچ پانل دیواری ماموت,ساندویچ پانل سقفی ماموت,اسکانیا,قیمت اسکانیا,فروش اسکانیا,اتاق یخچالی ماموت,نمایندگی 5023 ماموت,اتاق ایزوله ماموت
+98 061 32277595     ماموت,ساندویچ پانل,نمایندگی ساندویچ پانل,نمایندگی 5023 ماموت
+98 061 32283430  
+98 0916 6215109  

اخبار ماموتشیر تنظیم ارتفاع تریلر ماموت یا سوپاپ اندازه گیري بار تریلر ماموت

شیر تنظیم ارتفاع تریلر ماموت یا سوپاپ اندازه گیري بار تریلر ماموت

اين شير با توجه به باري كه روي تريلر قرار دارد ارتفاع بالن ها را تنظيم مي كند. در سيستم تعليق بادي
مقدار نيروي ترمز تريلر بر اساس فشار باد بالن ها تعيين مي شود. در سيستم تعليق مكانيكي (فنري) اين شير
مقدار بار روي تريلر را اندازه گيري مي كند و با توجه به بار تريلر مقدار نيروي ترمز تعيين مي شود.

شیر بالا و پایین بردن ارتفاع تریلر ماموت


اين شير جهت بالا و پايين بردن ارتفاع تريلر استفاده مي شود. لازم به ذكر است در صورت هرگونه تغيير
توسط راننده و فراموش نمودن تنظيم مجدد پس از حركت تريلر و افزايش سرعت (بيشتر از 11 كيلومتر بر
ساعت)، ارتفاع تريلر به حالت استاندارد كه در كارخانه برنامه ريزي شده است بر مي گردد.

شیر قفل پارک


براي پارک كردن و حركت دادن ضروري تريلر استفاده مي شود و فقط بر روي تريلرهايي قابل نصب است كه
داراي بوستر دوبل مي باشند. عملكرد اين شير به شرح زير مي باشد:

الف) دکمه قرمز (پارک)
جهت ترمز كردن تريلر در حالت توقف كامل و پارک مي باشد (به عنوان ترمز دستي). درحالتي كه دكمه قرمز
بيرون باشد، ترمز تريلر فعال شده و محورهاي عقب قفل مي شوند (اين عمل توسط بوسترهاي دوبل انجام
مي شود .)با فشار دادن دكمه قرمز به داخل، ترمز تريلر آزاد مي شود (بوسترها آزاد مي شوند.)

ب) دکمه مشکي (اضطراري)

دكمه مشكي هنگامي كه سيستم باد اصلي (كفگرد قرمز) قطع باشد براي به حركت درآوردن تريلر استفاده
مي شود. هنگامي كه تريلر از كشنده جدا گردد و يا زماني كه باد ترمز يعني مدار باد كفگرد زرد متصل نباشد
و يا به هر دليل ديگري باد ترمز قطع شود، سيستم ترمز تريلر به طور اتوماتيك فعال مي گردد و ترمزهاي
تريلر توسط بوسترهاي دوبل قفل مي گردد و تا زماني كه باد تريلر مجددا وصل نگردد امكان جابجايي تريلر
ميسر نخواهد بود.
براي به حركت درآوردن تريلر و برقرار كردن سيستم باد ترمزها و آزاد كردن چرخ ها بايستي با فشار دادن
دكمه مشكي به داخل (هنگام قطع بودن باد) بوسترهاي دوبل ترمز آزاد گشته و امكان حركت تريلر فراهم
گردد.
کليه حقوق اين سايت متعلق به مجتمع صنعتی ماموت می‌باشد.       Copyright © 2017 MammutCo.com