مجتمع صنعتی ماموت,ماموت,تریلر ماموت,تریلر چادری ماموت,کانکس ماموت,ساندویچ پانل,ساندویچ پانل ماموت,ساندویچ پانل دیواری ماموت,ساندویچ پانل سقفی ماموت,اسکانیا,قیمت اسکانیا,فروش اسکانیا,اتاق یخچالی ماموت,نمایندگی 5023 ماموت,اتاق ایزوله ماموت
مجتمع صنعتی ماموت,ماموت,تریلر ماموت,تریلر چادری ماموت,کانکس ماموت,ساندویچ پانل,ساندویچ پانل ماموت,ساندویچ پانل دیواری ماموت,ساندویچ پانل سقفی ماموت,اسکانیا,قیمت اسکانیا,فروش اسکانیا,اتاق یخچالی ماموت,نمایندگی 5023 ماموت,اتاق ایزوله ماموت مجتمع صنعتی ماموت,ماموت,تریلر ماموت,تریلر چادری ماموت,کانکس ماموت,ساندویچ پانل,ساندویچ پانل ماموت,ساندویچ پانل دیواری ماموت,ساندویچ پانل سقفی ماموت,اسکانیا,قیمت اسکانیا,فروش اسکانیا,اتاق یخچالی ماموت,نمایندگی 5023 ماموت,اتاق ایزوله ماموت
+98 061 32277595     ماموت,ساندویچ پانل,نمایندگی ساندویچ پانل,نمایندگی 5023 ماموت
+98 061 32283430  
+98 0916 6215109  

اخبار ماموتراهنماي استفاده از سیستم ترمز تریلر ماموت

راهنماي استفاده از سیستم ترمز تریلر ماموت

سیستم ترمز تریلر ماموت


تريلرهاي توليدي ماموت داراي سيستم ترمز الكترونيكي از نوع EBS مي باشند كه از سازندگان تاييد شده
جهاني مانند KNORR و WABCO تامين مي گردد. سيستم ترمز تريلر داراي قابليت برنامه ريزي جهت تطابق و
سازگاري با سيستم ترمز كشنده مي باشد.
در ذيل به برخي اجزاي سيستم ترمز اشاره شده است:
مدولاتور )كنترل يونيت تريلر( ECUشير سبك و سنگين اتوماتيك )سنسور اندازه گيري بار( RELAY VALVE
دو مسير باد اصلي و ترمز با كفگردهاي فيلتردار.
بوستر تك و جفت ديافراگم روي محورها.
تانك باد مستقل و استاندارد.
سيستم لوله كشي ترمز استاندارد با اتصالات مرغوب و مخصوص.
مجهز به سيستم ترمز EBS )سيستم ترمز الكترونيكي(، ABS )سيستم ترمز ضد قفل( و RSP )سيستم
الكترونيكي ضد واژگوني(.

مدولاتور ) ECU


اين مجموعه مركز اصلي كنترل و فرمان ترمزها مي باشد كه از يك مدار كنترل الكترونيكي و يك مدار
پنوماتيكي به همراه سنسورهاي پيشرفته تشكيل شده است. سيستم ترمز EBS علاوه بر ABS كه همان
گرفتن و آزاد كردن ترمز و جلوگيري از قفل شدن چرخ مي باشد ميزان فشار باد روي هر يك از بوسترها و در
نتيجه نيروي ترمزگيري را به تناسب ميزان بار تريلر به صورت الكترونيكي كنترل مي نمايد. همچنين نيروي
ترمزگيري را با توجه به شرايط جاده اي )لغزندگي و سر پيچها( و سرعت تريلر كنترل مي نمايد. اين عمل از
قفل شدن چرخ ها و يا قيچي كردن تريلر در جاده هاي لغزنده جلوگيري مي كند.
سيستم ترمز EBS با بهبود عمل ترمزگيري و كاهش خط ترمز باعث بالا بردن ايمني تريلر در جاده مي شود.
اين سيستم با توزيع نيروي ترمز متناسب به چرخ هاي تريلر و كشنده باعث كاهش مصرف و ساييدگي
يكنواختي لنت ها مي گردد.
کليه حقوق اين سايت متعلق به مجتمع صنعتی ماموت می‌باشد.       Copyright © 2017 MammutCo.com